โรงพยาบาลสัตว์เมตตา
โทร 073-214613, 095-2563996
  • โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สุราษฎร์ธานี
  • โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สุราษฎร์ธานี
  • โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สุราษฎร์ธานี
  • โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สุราษฎร์ธานี


โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สุราษฎร์ธานี

โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สุราษฎร์ธานี

เลขที่ : 269 ถนนชนเกษม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000

เบอร์โทรติดต่อ : 095-8099091, 077-281616

เปิดทำการ : 08.00-20.00 น.

แผนที่ ที่ตั้งของโรงพยาบาล : คลิก