โรงพยาบาลสัตว์เมตตา
โทร 073-214613, 095-2563996
  • โรงพยาบาลสัตว์ปัตตานี
  • โรงพยาบาลสัตว์ปัตตานี
  • โรงพยาบาลสัตว์ปัตตานี
  • โรงพยาบาลสัตว์ปัตตานี

โรงพยาบาลสัตว์ปัตตานี


โรงพยาบาลสัตว์ปัตตานี

โรงพยาบาลสัตว์ปัตตานี

เลขที่ : 139/11 ถนนนาเกลือ ตำบลนาเกลือ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

เบอร์โทรติดต่อ : 086-4891408, 073-337137

เปิดทำการ : 08.00-19.00 น.

แผนที่ ที่ตั้งของโรงพยาบาล : คลิก