โรงพยาบาลสัตว์เมตตา
โทร 073-214613, 095-2563996
  • คลินิกเมตตารักษาสัตว์ ปัตตานี
  • คลินิกเมตตารักษาสัตว์ ปัตตานี
  • คลินิกเมตตารักษาสัตว์ ปัตตานี
  • คลินิกเมตตารักษาสัตว์ ปัตตานี

คลินิกเมตตารักษาสัตว์ ปัตตานี


คลินิกเมตตารักษาสัตว์ ปัตตานี

คลินิกเมตตารักษาสัตว์ ปัตตานี

เลขที่ : 100/15 ซอย 10 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

เบอร์โทรติดต่อ : 086-4891405, 073-333170

เปิดทำการ : 08.00-19.00 น.

แผนที่ ที่ตั้งของโรงพยาบาล : คลิก