โรงพยาบาลสัตว์เมตตา
โทร 073-214613, 095-2563996
  • โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สงขลา
  • โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สงขลา
  • โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สงขลา
  • โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สงขลา

โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สงขลา


โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สงขลา

โรงพยาบาลสัตว์เมตตา สงขลา

เลขที่ : 43/100 ถนนกาญจนวนิช ม.4 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000

เบอร์โทรติดต่อ : 083-0691099, 074-260040

เปิดทำการ : 08.00-20.00 น.

แผนที่ ที่ตั้งของโรงพยาบาล : คลิก