โรงพยาบาลสัตว์เมตตา
โทร 073-214613, 095-2563996
  • โรงพยาบาลสัตว์เมตตา พัทลุง
  • โรงพยาบาลสัตว์เมตตา พัทลุง
  • โรงพยาบาลสัตว์เมตตา พัทลุง
  • โรงพยาบาลสัตว์เมตตา พัทลุง

โรงพยาบาลสัตว์เมตตา พัทลุง


โรงพยาบาลสัตว์เมตตา พัทลุง

โรงพยาบาลสัตว์เมตตา พัทลุง

เลขที่ : 198/1 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง 93000

เบอร์โทรติดต่อ : 089-8418790, 074-610840

เปิดทำการ : 08.00-20.00 น.

แผนที่ ที่ตั้งของโรงพยาบาล : คลิก