โรงพยาบาลสัตว์เมตตา
โทร 073-214613, 095-2563996
  • โรงพยาบาลสัตว์เมตตาหาดใหญ่ (ศุภสารรังสรรค์)
  • โรงพยาบาลสัตว์เมตตาหาดใหญ่ (ศุภสารรังสรรค์)
  • โรงพยาบาลสัตว์เมตตาหาดใหญ่ (ศุภสารรังสรรค์)
  • โรงพยาบาลสัตว์เมตตาหาดใหญ่ (ศุภสารรังสรรค์)

โรงพยาบาลสัตว์เมตตาหาดใหญ่ (ศุภสารรังสรรค์)


โรงพยาบาลสัตว์เมตตาหาดใหญ่ (ศุภสารรังสรรค์)

โรงพยาบาลสัตว์เมตตาหาดใหญ่ (ศุภสารรังสรรค์)

เลขที่ : 262 ถนนศุภสารรังสรรค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เบอร์โทรติดต่อ : 086-4980469, 074-243245

เปิดทำการ : 08.00-20.00 น.

แผนที่ ที่ตั้งของโรงพยาบาล : คลิก